Luton Miesten Perinnetoimikunta

Jatkosodan Petsamon Erillisosaston ( Er.Os.P) eli Luton Miesten komentajan, evl Antti Pennasen aloitteesta perustettiin jo v 1943 Er. Os. P:n huoltorahasto. Rahaston varat kerättiin ”mottitalkoilla” eli määrätystä mottimäärästä sai vuorolomaan lisävuorokausia, joten halukkaita motintekijöitä riitti. Polttopuut myytiin sitten hyvään hintaan saksalaiselle XIX:lle Vuoristoarmeija-kunnalle.

Huoltorahaston toiminta aseveljille ja leskille jaettujen avustusten muodossa jatkui useita vuosia sodan jälkeen. Rahasto avusti mm opiskeluja aloittavia ja jatkavia Lutonmiehiä , myös aseveljien lesket saivat taloudellista apua, mm ostettiin eräälle leskelle lehmä. Huoltorahaston varat mahdollistivat myös monet perinnetyöhön liittyvät hankkeet.

Ensimmäinen aseveli-kokoontuminen oli Rovaniemellä ”Hovin Pohjassa” 1947 (Pohjanhovin säilyneessä kellarikerroksessa toimi entisen henkilökunnan voimin ravintola ”Hovin Pohja”), Antti Pennanen oli tässä tilaisuudessa mukana. Kemissä kokoonnuttiin 1949 – Kemin Karihaaran taistelujen 5-vuotis- muistojen merkeissä. Tämän jälkeen on kokoonnuttu perinnekokouksiin ja – tapaamisiin 2 – 3 vuoden välein Rovaniemellä ja Ivalossa, aina perinnejoukko-osastoon, Lapin Rajavartiostoon tukeutuen.

Er.Os.P:n perustamisen 50-vuotismuistojuhlan 8.6.1991 yhteydessä pidetyssä perinnekokouksessa perinnetoimikunnan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi muuta jäsentä valittiin nuoremman polven joukosta jatkamaan isien aloittamaa perinnetyötä. Vuodesta 1991 alkaen on kokoonnuttu vuosittain, joka toinen vuosi perinnekokoukseen ja välivuonna kesätapaamiseen. Kemissä 07.10.2011 pidetyssä perinnekokouksessa päätettiin pitää perinnekokoukset kolmen vuoden välein. Kokouksessa valittuun perinnetoimikuntaan kuuluu neljä Lutonmiestä ja 15 nuoremman polven edustaa, joista LR:n komentaja ”viran puolesta”. Toimikunnan kokouksiin kutsutaan myös Lapin rajavartioston killan sekä Vanhojen rajamiesten edustajat.

Perinnetoimikunnan tehtävänä on veteraanipolven ja erityisesti Luton Miesten perinteen vaaliminen ja säilyttäminen sekä perinteiden siirtäminen tuleville polville, järjestää perinnekokoukset ja välivuosien kesätapaamiset, pitää yllä osoiterekisteriä ja internetin kotisivuja, hoitaa merkkipäivämuistamiset ja suruvalitukset / havumiekan lasku.

Toimintasuunnitelma löytyy Tiedotteet-sivulta.