Kuvagalleria Yhteystiedot Palaute
Luton Miehet
Antti Pennanen
Tiedotteet
Kokoontumiset
Muistoristitaulu
Muistomerkit
Jaettavat Palkinnot
RVL 90 vuotta
Kirjallisuus
Myyt�v�t tuotteet
Tukijamme
Linkit
 

Er.Os.P:n  Atslemin  tukikohta

Suonikylän  vaiheen  jälkeen  osaston uudeksi päätukikohdaksi  tuli  Luttojoen varrella sijaitseva Atslem, jonne esikunta  siirtyi 16.4.1942.

Atslem sijaitsi Luttojoen varrella noin 60 km linnuntietä Raja-Joosepista. Alue oli  kuin luonnon muovaama linnoitus. Luttojoessa on Atslemin kohdalla mutka, joten joki  suojasi tukikohtaa etelän ja lännen suunnilta.

Tukikohta-alue rajoittui pohjoisesta Leirilampeen ja laajoihin  soihin. Eteläpuolella nousee jokirannasta  useiden kymmenien metrien korkuinen joen suuntainen pitkulainen mäki, joka  sai nimen Pättärä. Mäen laki on niin laaja, että sinne voitiin raivata urheilukenttä ja myöhemmin laskupaikka, jolta  pystyi nousemaan yhteys- ja sairaslentoihin käytetyt Fieseler Storch-koneet.

Pättärästä koilliseen  on  matala  ns.  Vanhan esikunnan kumpare ja alue rajoittuu noin puolen kilometrin päässä idässä Pättärää laajempaan pyöreähköön mäkeen, joka nousee parikymmentä metriä ympäröivää maastoa korkeammalle.

Tukikohdan sisällä on 200 x 300 metrin laajuinen Silmälampi. Lampien väliset kannakset ja mäkien väliset laaksot olivat helposti valvottavissa.

Maaston estearvoa lisäsivät tukikohta-aluetta ympäröivät ja sen sisälläkin olevat  suot. Joen rannassa oli maastollisesti edullinen veneiden lastauspaikka, mikä lisäsi Atslemin merkitystä myös huoltotukikohtana.

Tietä Atslemille ei ensivaiheessa  ollut, mutta sekin saatiin aikanaan.

(Urho Myllyniemi: Antti Pennanen, Petsamon, Lapin ja  Rajan kenraali,  – Otava 2003 - siv 176)

 
Atslemin Silmälampi Pättärältä nähtynä, Eero Kökkö 2002. Taulu on Ivalon RjK:n vääpelin tston seinällä.  
Luton Miehet Antero Vuorio ( vas.) ja Jaakko Jokela Atslemin komentokämpän "tylsän pään" takan edessä kesällä 2002.  
Atslemin "Pättärän mäki" kesällä 2002.  
Atslemin Silmälampi Pättärältä nähtynä kesällä 2002.  
Atslemin tukikohdan karttapiirros.