Kuvagalleria Yhteystiedot Palaute
Luton Miehet
Antti Pennanen
Tiedotteet
Kokoontumiset
Muistoristitaulu
Muistomerkit
Jaettavat Palkinnot
RVL 90 vuotta
Kirjallisuus
Myyt�v�t tuotteet
Tukijamme
Linkit
 

Luton  Miesten Perinnetoimikunta

Jatkosodan  Petsamon Erillisosaston ( Er.Os.P)  eli Luton Miesten  komentajan, evl Antti Pennasen aloitteesta perustettiin jo v 1943  Er. Os. P:n huoltorahasto.  Rahaston  varat  kerättiin  ”mottitalkoilla”  eli määrätystä  mottimäärästä  sai vuorolomaan  lisävuorokausia, joten  halukkaita motintekijöitä riitti. Polttopuut myytiin  sitten hyvään hintaan  saksalaiselle XIX:lle Vuoristoarmeija-kunnalle.  

Huoltorahaston  toiminta  aseveljille  ja  leskille  jaettujen avustusten  muodossa  jatkui  useita vuosia  sodan jälkeen. Rahasto  avusti mm  opiskeluja aloittavia ja jatkavia Lutonmiehiä , myös  aseveljien lesket  saivat  taloudellista apua, mm  ostettiin  eräälle  leskelle  lehmä.  Huoltorahaston varat  mahdollistivat  myös  monet   perinnetyöhön  liittyvät   hankkeet.

Ensimmäinen  aseveli-kokoontuminen oli  Rovaniemellä  ”Hovin Pohjassa” 1947  (Pohjanhovin säilyneessä kellarikerroksessa toimi  entisen henkilökunnan voimin ravintola ”Hovin Pohja”),  Antti Pennanen oli tässä tilaisuudessa  mukana.  Kemissä kokoonnuttiin 1949 – Kemin Karihaaran taistelujen 5-vuotis- muistojen merkeissä.   Tämän jälkeen on kokoonnuttu perinnekokouksiin ja – tapaamisiin 2 – 3 vuoden välein  Rovaniemellä  ja  Ivalossa, aina  perinnejoukko-osastoon,  Lapin Rajavartiostoon  tukeutuen.

Er.Os.P:n perustamisen 50-vuotismuistojuhlan  8.6.1991  yhteydessä pidetyssä perinnekokouksessa perinnetoimikunnan puheenjohtaja, sihteeri  ja kaksi  muuta jäsentä valittiin  nuoremman polven joukosta jatkamaan  isien  aloittamaa perinnetyötä. Vuodesta 1991 alkaen on kokoonnuttu vuosittain, joka toinen vuosi perinnekokoukseen ja välivuonna kesätapaamiseen. Kemissä 07.10.2011 pidetyssä  perinnekokouksessa päätettiin pitää perinnekokoukset kolmen vuoden välein. Kokouksessa valittuun  perinnetoimikuntaan kuuluu  neljä Lutonmiestä ja  15 nuoremman polven edustaa, joista LR:n komentaja   ”viran puolesta”. Toimikunnan kokouksiin kutsutaan myös Lapin rajavartioston killan  sekä Vanhojen rajamiesten edustajat.

Perinnetoimikunnan tehtävänä on  veteraanipolven ja erityisesti Luton Miesten perinteen vaaliminen ja säilyttäminen sekä perinteiden siirtäminen  tuleville polville,  järjestää perinnekokoukset ja välivuosien kesätapaamiset,  pitää yllä osoiterekisteriä ja internetin kotisivuja, hoitaa  merkkipäivämuistamiset  ja  suruvalitukset / havumiekan lasku.

Toimintasuunnitelma  löytyy  Tiedotteet-sivulta.