Kuvagalleria Yhteystiedot Palaute
Luton Miehet
Antti Pennanen
Tiedotteet
Kokoontumiset
Muistoristitaulu
Muistomerkit
Jaettavat Palkinnot
RVL 90 vuotta
Kirjallisuus
Myyt�v�t tuotteet
Tukijamme
Linkit
 

Muistoristitaulu

Karihaaran  taistelun 50-vuotismuistojuhlan  suunnittelun yhteydessä tuli esille sekin, miten Luton miehet ovat viiden vuosikymmenen aikana saaneet huomattavaa taloudellista ja muutakin tukea monilta yrityksiltä mm. Ivalon muistokivi-hankkeessa ja perinnekokousjärjestelyissä. Perinnetoimikunnalla oli näin ollen tarvetta huomioida nämä tahot muullakin tavalla kuin pelkällä kiitoskirjeellä. Lisäksi Luton miesten perinnetietouden säilyttäminen ja vaaliminen nähtiin yhdeksi tärkeäksi toimikunnan tehtäväksi.

Perinnetoimikunnan asettama työryhmä Osmo Kalevi Aura, Jaakko Jokela, Pekka Jokela ja Eero Kökkö ideoivat ja suunnittelivat historiikkitaulun, jonka toteutti graafikko Camilla Ekman-Suhonen. Suomen sotien 1939 – 1945 muistoristitoimikunnan luvalla tauluun kiinnitetään Rajajääkärijoukkojen muistoristi.

Ensimmäiset viisi numeroitua muistoristitaulua jaettiin Luton Miesten Karihaaran taistelun 50-vuotismuistotilaisuudessa Kemissä 7.10.1994.

RVL:n vuosipäivänä 21.3.2011 LR:n esikunnassa luovutettiin muistoristitaulu nro 57 Grafu Oy:lle.

kts. TIEDOTTEET: Rajavartiolaitoksen vuosipäivä 2011 LR:n esikunnassa

 
 
 
.  
Muistoristitaulu nro 35 sai Lyseonpuiston lukion peruskorjauksen jälkeen uuden paikan Pro Patria-taulun vieressä, minkä Jaakko ja Pekka Jokela 20.4.2012 toteavat.