Kuvagalleria Yhteystiedot Palaute
Luton Miehet
Antti Pennanen
Tiedotteet
Kokoontumiset
Muistoristitaulu
Muistomerkit
Jaettavat Palkinnot
RVL 90 vuotta
Kirjallisuus
Myyt�v�t tuotteet
Tukijamme
Linkit
 

Kirjallisuutta

Er.Os.P.:n ja Antti Pennasen vaiheista on kerrottu muun muassa:

Petsamon Erillisosaston historiikki:
Er.Os.P:n tie Luton miehet
3. korjattu ja täydennetty painos
Pohjolan Painotuote Oy 2004
painos on loppuunmyyty

Petter Parikka: Ystävästä viholliseksi
Omakustanne, Padasjoki, 1999
Kirjan hinta on 21,90 € + postikulut
Tilaukset Petter Parikka joko puhelimella
(03) 751 22 44 tai postitse
Kiekkostenkuja 17, 15800 LAHTI

SOTAA JÄÄMEREN RANNIKOLLA, LUTTOJOEN ERÄMAASSA  JA KEMIN KAUPUNGISSA

Luton aseveli Antero Vuorion kirjoja voi tiedustella hyvin varustetuista kirjastoista:
 
Petsamo talvisodan kourissa
ISBN 951-26-2321-8
Karisto Oy, Hämeenlinna 1982
 
Kairoilta Kemiin
ISBN 951-20-1749-0
Gummerus Oy, Jyväskylä 1979

Kohti Muurmanskia
Gummerus Oy, Jyväskylä 1970
Painos loppunut

Kirjailija kuvaa erillisosaston miehiä sellaisina kuin hän on itse nähnyt heidät sotatoimissa. Kun tuhannen miestä lähtee tiettömiin erämaihin, joista ei ole edes luotettavaa karttaa, marssii ja tappelee, kärsii punataudista  ja suokuumeesta, mutta etenee siitä huolimatta kauas vihollisen alueelle, täytyy kysymyksessä olla valiojoukko. Sitä se onkin, se on pohjoisen miehistä ja muutamista "etelän variksista" koottu pataljoona, koulutukseltaan kirjava kuin tilkkutäkki, mutta taitavan erämaasoturin johtamana pelottavan kovaa joukkoa.

Kirjailija on sirottanut tarinansa joukkoon vastapuolen  selostuksen tapahtumista sellaisenaan ja ilman kommentteja. Se on ikäänkuin tunnustus erinomaisille sotilaille ja heidän teoilleen. 

Toimikunta (pj. M. Avela):
Rajavartiolaitos 1919 – 1969
Länsi-Savon kirjapaino, 1969

M. Kosonen – J. Pohjonen:
Isänmaan portinvartijat
ISBN 951-1-13106-0
Otava, 1994

P. Kilkki: Hangosta Petsamoon
ISBN 951-1-16332-9
Otava 1999
Ovh 28,80 €

J. Partanen - J. Pohjonen:
Aseveljeys kesti ja kantaa
Sodanajan rajajoukkojen perinnetoiminnan historia.

ISBN 978-952-92-1484-6
Gummerus Kirjapaino Oy 2007

Urho Myllyniemi:

Antti Pennanen - Petsamon, Lapin ja rajan kenraali

ISBN 952-91-6502-1

Otava 2003 -    Painos loppunut

Antti Pennasen taival rajavartioalikersantista upseeriksi - Petsamon taistelijoiden komentajaksi - rajavartiostojen päälliköksi  - ja kenraaliksi

Luton miesten perinnetoimikunnan aloitteesta julkaistiin 6.11.2003 kenraaliluutnantti Antti Pennasen syntymän 100-vuotispäivänä hänen elämäkertansa. Kirja perustuu rajavartiolaitoksen yleisesikuntaeverstiluutnantti, filosofian lisensiaatti Urho Myllyniemeltä tilaamaan tutkimukseen.

Antti Pennanen aloitti uransa rajavartioalikersanttina Kainuussa. Käytyään Kadettikoulun 1920-luvun lopulla hän palveli ensin pari vuotta nuorempana upseerina puolustuslaitoksessa, mutta siirtyi sitten Lapin rajavartiostoon.

Talvisodassa Pennanen toimi Petsamossa Osasto Petsamon (Os.P) komentajana. Jatkosodassa hän oli jälleen vastuussa suomalaisten sotatoimista samalla alueella, Petsamon Erillisosaston (Er.Os.P) nk. Luton miesten komentajana. Lapin sodassa hän miehineen pelasti mm. Kemin valtakunnallisesti merkittävät teollisuuslaitokset.

Antti Pennasen karriääri muodostui nopeudessaan ainutlaatuiseksi Suomen historiassa, jos jätetään jääkäriupseerit sivuun: viidessä vuodessa luutnantista täydeksi everstiksi - ilman yleisesikuntaupseerin tutkintoa - luontaisilla johtajan lahjoilla. Hän oli velvollisuuden-tuntoinen, päättäväinen ja isällinen esimies. Pennanen oli myös erinomainen ihmistuntija, luotti alaisiinsa ja loi heihin vahvan itsetunnon. Lisäksi  hän oli huumorintajuinen, viihtyi metsällä ja kalassa. Mies tunnettiin suurena saunan ystävänä.

Sotien jälkeen Antti Pennanen toimi Lapin rajavartioston komentajana ja myöhemmin rajavartiostojen päällikkönä kohoten kenraaliluutnantiksi. Kenraaliluutnantti Martti Avela - Antti Pennasen pitkäaikainen palvelustoveri ja alainen sekä sodan että rauhan tehtävissä - on kiteyttänyt Pennasen henkilökuvan: "Ainuttakaan AP:n alaista en tiedä, joka ei häntä esimiehenä arvostaisi ja kunnioittaisi."

Pekka Jaatinen:Verenpunainen kaupunki

Seppo J. Partanen: Petsamo - siellä kuljimme kerran

Hipputeos 2010, ISBN 978-952-5617-16-0, kirjakaupoista

Lisää Petsamo-aiheista kirjallisuutta:

www.petsamoseura.net